Hồ Câu Voi Con – Kính Báo. (2023-08-21 20:01:31)

Kính Báo.

Kính Báo.
KHUYẾN MÃI NGÀY THƯỜNG. Hồ LÓC CHÉP.
(Câu Sạch Cá Nền Để Diệt Cá Con Hồ Lóc Chép)

Thứ 3, 4, 5 (nhằm từ 22/8 đến hết 24/8/23).
– Câu 1 cần/1 Quý Cần Thủ là 160k/suất 4 giờ. (Này gọi là 2 TAY 1 SÚNG)

– Câu 2 cần/1 Quý cần thủ là 280k/suất 4 giờ. (Này gọi là “2 TAY 2 SÚNG”, chứ không phải 4 tay 2 súng nhé)

(Giờ tiếp 30k). (Cá khoen vẫn tính 100k.)
(Báo cáo: thời gian qua lóc chép tương đối chậm. Tình trạng cá con chỉ phá khoản 20%, nhưng tháng 7 khách yếu, nên dẳn dịp làm sạch hồ luôn ạ.)

Đến thứ 6 ngày 25/8 là hồ lóc chép sẻ nghĩ để diệt cá con khoản 10 ngày.

(HỒ CHIM TRA VẪN HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG, không nghĩ)
Rất mong Quý Cần Thủ Thông cảm và ủng hộ Hồ Voi Con ạ. Xin cảm ơn.


2023-08-21 20:01:31

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Sáng sớm mùng 1 của Hồ Câu Ngọc Tâm có 7 cần thủ vô khai xuân rồi nha.
Hồ Câu Voi Con – Kính Báo. (2023-08-21 20:01:31)
Hồ Câu Voi Con – Kính Báo. (2023-08-21 20:01:31)
Shopping cart