Hồ Câu Voi Con – Kính báo. (2021-11-05 18:32:53)

Kính báo.

Kính báo.
Thả tiếp 100kg cá Lóc To và đói, thứ 7, ngày 6/11/2021.
Em chia làm 2 cử thả nhé.
Sáng 7h thả 60kg, 11h thả 40kg.

(VOI Con Có bán bán nhộng ong nhé cả nhà.)

Hồ câu cá voi con.
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh
Phone: 0917478007


2021-11-05 18:32:53

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - 11h. Thả 50kg cá lần 2. Thứ 3. Ngày 19/1/2021. Em váo cáo. Lần 1 thả 60kg lúc
Hồ Câu Voi Con – Kính báo. (2021-11-05 18:32:53)
Hồ Câu Voi Con – Kính báo. (2021-11-05 18:32:53)
Shopping cart