Hồ Câu Voi Con – KHUYẾN MÃI CHO CHỦ NHẬT. (2023-07-15 15:56:51)

KHUYẾN MÃI CHO CHỦ NHẬT.

KHUYẾN MÃI CHO CHỦ NHẬT.
16/7/23. Lý do: những ngày vừa qua thời tiết không thuận lợi nên cá chậm ăn. Nên.
Chủ nhật như sau nhé:
CÂU SUẤT 4 GIỜ TẶNG THÊM 1 GIỜ.
CÂU SUẤT 8 GIỜ TẶNG THÊM 2 GIỜ

Suất nguyên ngày từ 7h đến 21h30 vẫn y như củ ạ.

áp ụng cho cả 2 hồ: hồ chim tra và hồ lóc chép.


2023-07-15 15:56:51

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Châm 5 em tra bò size 20-27kgs (2021-12-18 06:41:10)
Hồ Câu Voi Con – KHUYẾN MÃI CHO CHỦ NHẬT. (2023-07-15 15:56:51)
Hồ Câu Voi Con – KHUYẾN MÃI CHO CHỦ NHẬT. (2023-07-15 15:56:51)
Shopping cart