Hồ Câu Voi Con – Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 1/5/2022. cảm giác tê tê quá. (2022-05-01 12:44:42)

Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 1/5/2022.  cảm giác tê tê quá.


Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 1/5/2022. cảm giác tê tê quá.
chép HEO 8kg có giá trị: 11180k. (Khảo sát hiện tại là thích nuôi heo lớn tiếp nha. Tiếp tục lấy kết quả khảo sát bài đã ghim).

Chú ý: Quý Cần Thủ đã từng nuôi chép heo vàng tranh thủ săn heo vàng nhé. Để đêm về cho mình 4600k (chép vàng quá khỏe.)

Heo đang nuôi hiện tại là chép heo 8kg đang ở dưới hồ.


2022-05-01 12:44:42

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Có. (2021-08-19 10:48:14)
Hồ Câu Voi Con – Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 1/5/2022.  cảm giác tê tê quá. (2022-05-01 12:44:42)
Hồ Câu Voi Con – Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 1/5/2022. cảm giác tê tê quá. (2022-05-01 12:44:42)
Shopping cart