Hồ Câu Voi Con – Em thả trước 70kg cá chép zin. Cho thứ 6 nhé. Lúc 8h30 tối thứ 5 ngày 12/10/23. (2023-10-12 21:02:02)

Em thả trước 70kg cá chép zin. Cho thứ 6 nhé. Lúc 8h30 tối thứ 5 ngày 12/10/23.


Em thả trước 70kg cá chép zin. Cho thứ 6 nhé. Lúc 8h30 tối thứ 5 ngày 12/10/23. (Thả không nhiều, nhưng thả rất điều nhé)

Rất mong sự ủng hộ.
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2023-10-12 21:02:02

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Có. (2021-08-19 19:54:09)
Hồ Câu Voi Con – Em thả trước 70kg cá chép zin. Cho thứ 6 nhé. Lúc 8h30 tối thứ 5 ngày 12/10/23.  (2023-10-12 21:02:02)
Hồ Câu Voi Con – Em thả trước 70kg cá chép zin. Cho thứ 6 nhé. Lúc 8h30 tối thứ 5 ngày 12/10/23. (2023-10-12 21:02:02)
Shopping cart