Hồ Câu Voi Con – Em mới nhận tin. Cám Quốc Sự tài trợ tiếp 20kg cá chép lớn đói cho hồ voi con, t

Em mới nhận tin. Cám Quốc Sự tài trợ tiếp 20kg cá chép lớn đói cho hồ voi con, t

Em mới nhận tin. Cám Quốc Sự tài trợ tiếp 20kg cá chép lớn đói cho hồ voi con, thả ngày thứ 6. (Trước ngày khai trương ) Cảm ơn Quốc Sự.
Như vậy tổng lượng cá lóc-chép xuống hồ là 220kg cá.

16 tết. Nhằm ngày thứ 7 tuần này. 27/2/2021. Hồ voi Con kHai trương nhé.

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Voi Con thả. Thả 100kg chép zin. Lúc 7h45. Chủ nhật, 21/11/2021. (2021-11-21 08:10:06)
Hồ Câu Voi Con – Em mới nhận tin. Cám Quốc Sự tài trợ tiếp 20kg cá chép lớn đói cho hồ voi con, t
Hồ Câu Voi Con – Em mới nhận tin. Cám Quốc Sự tài trợ tiếp 20kg cá chép lớn đói cho hồ voi con, t
4 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Dũng năm này già quá. Chắc năm ngoái thức đêm hôm đếm tiền không nổi hả

Để lại bình luận

Shopping cart