Hồ Câu Voi Con – Em có nguồn cá trê ao nuôi gia đình nhỏ lẻ, số lượng ít thôi nha. (2021-08-11 18:17:52)

Em có nguồn cá trê ao nuôi gia đình nhỏ lẻ, số lượng ít thôi nha.

Em có nguồn cá trê ao nuôi gia đình nhỏ lẻ, số lượng ít thôi nha.
45k cho 1 kg. (Không bao ship nhé)
Đặt hàng trước để em câu giao sau 1 ngày
Zalo 0917478007


2021-08-11 18:17:52

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Bảng Vàng. Cần thủ Lên cá nhiều trong ngày. (2021-04-16 21:56:19)
Hồ Câu Voi Con – Em có nguồn cá trê ao nuôi gia đình nhỏ lẻ, số lượng ít thôi nha. (2021-08-11 18:17:52)
Hồ Câu Voi Con – Em có nguồn cá trê ao nuôi gia đình nhỏ lẻ, số lượng ít thôi nha. (2021-08-11 18:17:52)
1 Comment

Để lại bình luận

Shopping cart