Hồ Câu Voi Con – Em có CÁ TRÊ, CÁ TRA, số lượng ít thôi nha. (2021-09-27 08:41:48)

Em có CÁ TRÊ, CÁ TRA, số lượng ít thôi nha.

Em có CÁ TRÊ, CÁ TRA, số lượng ít thôi nha.
TRÊ: 40k . TRA: 60Kcho 1 kg. (Không bao ship nhé)
Đặt hàng trước để em câu giao sau 1 ngày
Zalo 09174780072021-09-27 08:41:48

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. (2021-12-18 20:27:47)
Hồ Câu Voi Con – Em có CÁ TRÊ, CÁ TRA, số lượng ít thôi nha. (2021-09-27 08:41:48)
Hồ Câu Voi Con – Em có CÁ TRÊ, CÁ TRA, số lượng ít thôi nha. (2021-09-27 08:41:48)
  1. Làm ơn cho e hỏi tiệm đồ câu ngã 3 cây me có bán dế kg anh. Thanks a !!!!

Shopping cart