Hồ Câu Voi Con – Em báo là mới thả thêm chép 5kg nha.

Em báo là mới thả thêm chép 5kg nha.

Em báo là mới thả thêm chép 5kg nha.
Chép 9kg chưa lên nhé
Lóc thì cá lóc 1,3kg trở lên nhéEm báo là mới thả thêm chép 5kg nha.
Chép 9kg chưa lên nhé
Lóc thì cá lóc 1,3kg trở lên nhéHồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Vẫn là mua 5 tặng 1 mua 10 tặng 2 . Mời các cụ .
Hồ Câu Voi Con – Em báo là mới thả thêm chép 5kg nha.
Hồ Câu Voi Con – Em báo là mới thả thêm chép 5kg nha.
Vui lòng để lại đánh giá

Để lại bình luận

Shopping cart