Hồ Câu Voi Con – Đầu tuần kính chúc (2021-11-07 19:00:59)

Đầu tuần kính chúc

Đầu tuần kính chúc
Quý Cần Thủ một tuần nhiều năng lượng.
Cũng chúc Hồ Voi Con một tuần luôn vui.

Sáng thứ 2. Hồ Voi Con thả tiếp 100kg Cá Chép Zin.
Tích cực ủng hộ Voi Còi nhé. Hehe. (8/11/2021)2021-11-07 19:00:59

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Tình hình mưa, bão cá, cần thủ đầu tiên lên cần đã chốt 21kg phi/suất Tan Phuoc
Hồ Câu Voi Con – Đầu tuần kính chúc (2021-11-07 19:00:59)
Hồ Câu Voi Con – Đầu tuần kính chúc (2021-11-07 19:00:59)
Shopping cart