Hồ Câu Voi Con – Đã thả 44kg cá lóc lần 2. Thứ 3. 9/11. (2021-11-09 11:50:44)

Đã thả 44kg cá lóc lần 2. Thứ 3. 9/11.


Đã thả 44kg cá lóc lần 2. Thứ 3. 9/11.
Báo cáo:100kg ca lóc đã xuống hồ.
Hồ câu voi con


2021-11-09 11:50:44

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. Tiếp nối 110kg cá lóc thả ngày thứ 5. Thứ 6 (11/12). Hồ Voi Con Thả
Hồ Câu Voi Con – Đã thả 44kg cá lóc lần 2. Thứ 3. 9/11. (2021-11-09 11:50:44)
Hồ Câu Voi Con – Đã thả 44kg cá lóc lần 2. Thứ 3. 9/11. (2021-11-09 11:50:44)
Shopping cart