Hồ Câu Voi Con – Có. (2021-08-19 10:48:14)

Có.

Có.
Cá tra sống, 50k cho 1 ký tra.
Cá trê sống, 40k cho ký trê.
Khô tra em còn 2kg. (220k cho ký)
Alo Zalo: 0917478007.
2021-08-19 10:48:14

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Thả 80kg cá chép. (2022-01-03 08:13:57)
Hồ Câu Voi Con – Có. (2021-08-19 10:48:14)
Hồ Câu Voi Con – Có. (2021-08-19 10:48:14)
Vui lòng để lại đánh giá

Để lại bình luận

Shopping cart