Hồ Câu Voi Con – Báo cáo (2022-03-15 07:02:33)

Báo cáo

Báo cáo
1. Giá trị hiện có của (HEO 2), nuôi từ 10/3/2022 đến sáng 7h ngày 15/3/2022 là: 1920k. (Dạ Heo đã có thịt nhé). (Vẫn còn dưới hồ).

2. Thứ 3 Voi Con Bỗ sung 4 cá CHÉP VỊT KHOEN TO. Mỗi chép vịt lên bờ hợp lệ là cộng thưởng thêm 200k nhé.

3. Thứ 3 thả 80kg chép Zin.

Hồ câu voi con


2022-03-15 07:02:33

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - 11h thả 50kg cá lóc lần 2. Thứ 5. Ngày 31/12/2020 Báo cáo. Lúc 7h34 đã thả 62
Hồ Câu Voi Con – Báo cáo (2022-03-15 07:02:33)
Hồ Câu Voi Con – Báo cáo (2022-03-15 07:02:33)
ngan.lehuu
Shopping cart