Hồ Câu Voi Con – 7h. 64kg cá lóc xuống hồ. Thứ 7. Ngày 6/7/2021. Hẹn 11h thả tiếp lần 2 nhé. (2021-11-06 07:34:03)

7h. 64kg cá lóc xuống hồ. Thứ 7. Ngày 6/7/2021. Hẹn 11h thả tiếp lần 2 nhé.


7h. 64kg cá lóc xuống hồ. Thứ 7. Ngày 6/7/2021. Hẹn 11h thả tiếp lần 2 nhé.
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh.


2021-11-06 07:34:03

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Hội Ngộ - Hồ phi hội ngộ : nhà hồ đã thả 400kg cá phi 100kg diêu Hồng , 50kg cá mũi để ch (2021-04-30 20:57:19)
Hồ Câu Voi Con – 7h. 64kg cá lóc xuống hồ. Thứ 7. Ngày 6/7/2021. Hẹn 11h thả tiếp lần 2 nhé. (2021-11-06 07:34:03)
Hồ Câu Voi Con – 7h. 64kg cá lóc xuống hồ. Thứ 7. Ngày 6/7/2021. Hẹn 11h thả tiếp lần 2 nhé. (2021-11-06 07:34:03)
Shopping cart