Hồ Câu Voi Con – 21h30. Hồ Voi con thả 52kg cá lóc. Tối thứ 6. 26/11. (2021-11-26 22:15:01)

21h30. Hồ Voi con thả 52kg cá lóc. Tối thứ 6. 26/11.


21h30. Hồ Voi con thả 52kg cá lóc. Tối thứ 6. 26/11.
Hẹn 10h Thứ 7, 26/11. Thả tiếp 50kg cá lóc lần 2.
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh.


2021-11-26 22:15:01

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Thứ 7. Ngày 6/2/2021. Hồ Voi Con thả lóc tiếp nhé. Hơn 100kg cá lóc nhé. Hết dè
Hồ Câu Voi Con – 21h30. Hồ Voi con thả 52kg cá lóc. Tối thứ 6. 26/11. (2021-11-26 22:15:01)
Hồ Câu Voi Con – 21h30. Hồ Voi con thả 52kg cá lóc. Tối thứ 6. 26/11. (2021-11-26 22:15:01)
Shopping cart