Hồ Câu Voi Con – 21h thực hiện thả 50kg cá lóc. Tối thứ 4 (22/12) (2021-12-22 22:10:40)

21h thực hiện thả 50kg cá lóc. Tối thứ 4 (22/12)


21h thực hiện thả 50kg cá lóc. Tối thứ 4 (22/12)
Hẹn 10h sáng thứ 3 thả tiếp hơn 30kg cá lóc.

Tiếp tục kiêu gọi dự ủng hộ từ quý cần.
hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2021-12-22 22:10:40

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Giá Vẫn không thay đổi. Thêm khoen lóc - chép xuống hồ (2023-07-16 15:56:44)
Hồ Câu Voi Con – 21h thực hiện thả 50kg cá lóc. Tối thứ 4 (22/12) (2021-12-22 22:10:40)
Hồ Câu Voi Con – 21h thực hiện thả 50kg cá lóc. Tối thứ 4 (22/12) (2021-12-22 22:10:40)
Shopping cart