Hồ Câu Voi Con – 11h thứ 4 (1/11) thả tiếp 31kg cá lóc lần 2. Báo cáo tối qua đã thả trước 42kg c (2023-11-01 11:12:03)

11h thứ 4 (1/11) thả tiếp 31kg cá lóc lần 2. Báo cáo tối qua đã thả trước 42kg c


11h thứ 4 (1/11) thả tiếp 31kg cá lóc lần 2. Báo cáo tối qua đã thả trước 42kg cá lóc. Hồ câu cá voi con.


2023-11-01 11:12:03

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Thả 54kg cá lóc. Lúc 21h30 tố thứ 2 (3/1/2022) (2022-01-03 21:50:43)
Hồ Câu Voi Con – 11h thứ 4 (1/11) thả tiếp 31kg cá lóc lần 2. Báo cáo tối qua đã thả trước 42kg c (2023-11-01 11:12:03)
Hồ Câu Voi Con – 11h thứ 4 (1/11) thả tiếp 31kg cá lóc lần 2. Báo cáo tối qua đã thả trước 42kg c (2023-11-01 11:12:03)
Shopping cart