Hồ Câu Voi Con – 11h. Thả tiếp 43kg cá chim lần 2. (2021-12-01 11:24:09)

11h. Thả tiếp 43kg cá chim lần 2.


11h. Thả tiếp 43kg cá chim lần 2.
Báo cáo: sáng 7h đã thả 40kg.
Hoàn tất thả 80kg cho ngày thứ 4. 1/12/2021.
Tích cực ủng hộ voi coi nhé.
Hồ câu cá voi con.
Hẻm 546 bình quới, p.28,q.bình thạnh


2021-12-01 11:24:09

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Tra đang ăn mạnh nha AE!
Hồ Câu Voi Con – 11h. Thả tiếp 43kg cá chim lần 2. (2021-12-01 11:24:09)
Hồ Câu Voi Con – 11h. Thả tiếp 43kg cá chim lần 2. (2021-12-01 11:24:09)
Shopping cart