Hồ Câu Voi Con – 11h thả tiếp 40kg cá lóc. Chủ nhật ngày 22/10. Hoàn tất 100kg cá lóc xuống hồ. (2023-10-22 11:41:47)

11h thả tiếp 40kg cá lóc. Chủ nhật ngày 22/10. Hoàn tất 100kg cá lóc xuống hồ.


11h thả tiếp 40kg cá lóc. Chủ nhật ngày 22/10. Hoàn tất 100kg cá lóc xuống hồ.
(Tình hình chủ nhật cũng như ngày thường nha)
Hồ câu cá voi con


2023-10-22 11:41:47

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Thiên Di (CV Lê Thị Riêng) - Hồ thiên di thông báo . (2022-06-21 07:28:57)
Hồ Câu Voi Con – 11h thả tiếp 40kg cá lóc. Chủ nhật ngày 22/10. Hoàn tất 100kg cá lóc xuống hồ. (2023-10-22 11:41:47)
Hồ Câu Voi Con – 11h thả tiếp 40kg cá lóc. Chủ nhật ngày 22/10. Hoàn tất 100kg cá lóc xuống hồ. (2023-10-22 11:41:47)
Shopping cart