Hồ Câu Voi Con – 11h. Thả tiếp 30kg cá lóc lần 2. hẹn thả 30kg lần 3 lúc 16h. (2022-05-12 11:16:27)

11h. Thả tiếp 30kg cá lóc lần 2. hẹn thả 30kg lần 3 lúc 16h.


11h. Thả tiếp 30kg cá lóc lần 2. hẹn thả 30kg lần 3 lúc 16h.
Báo cáo tối qua đã thả trước 40kg lúc hêt khách.

Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh.


2022-05-12 11:16:27

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Em tiếp tục về chim zin. To nhập dèo. Ngon. Sẵn sàn để thả lai rai trong tuần c
Hồ Câu Voi Con – 11h. Thả tiếp 30kg cá lóc lần 2. hẹn thả 30kg lần 3 lúc 16h. (2022-05-12 11:16:27)
Hồ Câu Voi Con – 11h. Thả tiếp 30kg cá lóc lần 2. hẹn thả 30kg lần 3 lúc 16h. (2022-05-12 11:16:27)
Shopping cart