Hồ Câu Voi Con – 11h thả 53kg cá lóc lần 2. Báo cáo: sáng 7h đã thả 73kg. Cá lóc Thứ 7. 19/12

11h thả 53kg cá lóc lần 2. 
 Báo cáo: sáng 7h đã thả 73kg. Cá lóc
 Thứ 7. 19/12


11h thả 53kg cá lóc lần 2.
Báo cáo: sáng 7h đã thả 73kg. Cá lóc
Thứ 7. 19/12/2020
Rất mong quý cần ủng hộ
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh
☎☎ 0917478007
Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - 11h. Thả 50kg cá lóc lần 2. Thứ 3. Ngày 12/1/2021 Báo cáo: sáng 7h40 đã thả
Hồ Câu Voi Con – 
11h thả 53kg cá lóc lần 2. 
 Báo cáo: sáng 7h đã thả 73kg. Cá lóc
 Thứ 7. 19/12
Hồ Câu Voi Con – 11h thả 53kg cá lóc lần 2. Báo cáo: sáng 7h đã thả 73kg. Cá lóc Thứ 7. 19/12
Vui lòng để lại đánh giá

Để lại bình luận

Shopping cart