Hồ Câu Voi Con – 11h thả 45kg cá lần 2. Thứ 5. Ngày 11/11. Báo cáo sáng 7h đã thả 61kg. Tổng ngày (2021-11-11 11:30:33)

11h thả 45kg cá lần 2. Thứ 5. Ngày 11/11. Báo cáo sáng 7h đã thả 61kg. Tổng ngày


11h thả 45kg cá lần 2. Thứ 5. Ngày 11/11. Báo cáo sáng 7h đã thả 61kg. Tổng ngày hơn 100kg nhé
Hồ câu voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2021-11-11 11:30:33

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. Nối tiếp đã thả 130kg cá lóc ngày thứ 7. Sáng Chủ Nhật (29/11) Hồ Vo
Hồ Câu Voi Con – 11h thả 45kg cá lần 2. Thứ 5. Ngày 11/11. Báo cáo sáng 7h đã thả 61kg. Tổng ngày (2021-11-11 11:30:33)
Hồ Câu Voi Con – 11h thả 45kg cá lần 2. Thứ 5. Ngày 11/11. Báo cáo sáng 7h đã thả 61kg. Tổng ngày (2021-11-11 11:30:33)
Shopping cart