Hồ Câu Voi Con – 11h. Thả 37kg cá lóc và 5 cá lóc khoen. Lần 2. Tổng cá lóc khoen dưới hồ còn là (2022-07-31 11:32:59)

11h. Thả 37kg cá lóc và 5 cá lóc khoen. Lần 2.  Tổng cá lóc khoen dưới hồ còn là

11h. Thả 37kg cá lóc và 5 cá lóc khoen. Lần 2. Tổng cá lóc khoen dưới hồ còn là 18 con. Báo cáo: tối qua đã thả 38kg cá lóc và 5 cá lóc khoen.
(Mỗi em cá lóc khoen là 100k, cá khoen bỏ giỏ. Ok nhé) .
Chủ nhật (31/7). Hồ câu cá voi con.2022-07-31 11:32:59

(*5*)

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Cá ăn như chó ae còn k câu thì đi mô mà câu đâyyyy (2022-02-22 20:11:35)
Hồ Câu Voi Con – 11h. Thả 37kg cá lóc và 5 cá lóc khoen. Lần 2.  Tổng cá lóc khoen dưới hồ còn là (2022-07-31 11:32:59)
Hồ Câu Voi Con – 11h. Thả 37kg cá lóc và 5 cá lóc khoen. Lần 2. Tổng cá lóc khoen dưới hồ còn là (2022-07-31 11:32:59)
Shopping cart