Hồ Câu Voi Con – 10h. Thứ 7. (11/12). Hồ Voi Con thả tiếp 44kg cá lóc. (2021-12-11 10:26:15)

10h. Thứ 7. (11/12). Hồ Voi Con thả tiếp 44kg cá lóc.


10h. Thứ 7. (11/12). Hồ Voi Con thả tiếp 44kg cá lóc.
Báo cáo: tối thứ 6 đã thả 84kg cá lóc.

Rất mong Quý Cần Ủng Hộ
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2021-12-11 10:26:15

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Báo cáo đã Song. Trưa Thứ 6, sáng thứ 7, sáng chủ nhật. điều Chờ chép về. (2021-10-07 18:59:30)
Hồ Câu Voi Con – 10h. Thứ 7. (11/12). Hồ Voi Con thả tiếp 44kg cá lóc. (2021-12-11 10:26:15)
Hồ Câu Voi Con – 10h. Thứ 7. (11/12). Hồ Voi Con thả tiếp 44kg cá lóc. (2021-12-11 10:26:15)
Shopping cart