Hồ Câu Voi Con – 10h. Thứ 5(23/12) thả tiếp 36kg cá lóc. Hoàn tất thả hơn 80kg cá lóc cho ngày th (2021-12-23 10:37:37)

10h. Thứ 5(23/12) thả tiếp 36kg cá lóc. Hoàn tất thả hơn 80kg cá lóc cho ngày th


10h. Thứ 5(23/12) thả tiếp 36kg cá lóc. Hoàn tất thả hơn 80kg cá lóc cho ngày thứ 5 nhé.
Vắng bóng cần thủ
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2021-12-23 10:37:37

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Thả cá chim . thứ 4 (8/12). Lúc 15h30 (2021-12-08 15:45:49)
Hồ Câu Voi Con – 10h. Thứ 5(23/12) thả tiếp 36kg cá lóc. Hoàn tất thả hơn 80kg cá lóc cho ngày th (2021-12-23 10:37:37)
Hồ Câu Voi Con – 10h. Thứ 5(23/12) thả tiếp 36kg cá lóc. Hoàn tất thả hơn 80kg cá lóc cho ngày th (2021-12-23 10:37:37)
Shopping cart