Hồ Câu Voi Con – 10h. Thứ 5. Voi con thả tiếp 42kg cá lóc nhé. Báo cáo.tối thứ 4. Đạ thả 60kg. Ho (2021-12-16 10:57:55)

10h. Thứ 5. Voi con thả tiếp 42kg cá lóc nhé. Báo cáo.tối thứ 4. Đạ thả 60kg. Ho


10h. Thứ 5. Voi con thả tiếp 42kg cá lóc nhé. Báo cáo.tối thứ 4. Đạ thả 60kg. Hoàn tất 100kg cá lóc. Cho ngày thứ 5

Hồ câu cá voi con


2021-12-16 10:57:55

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - 3h chiều, thứ 7(12/3/2022). Voi con thả 40kg cá lóc lần 2. (2022-03-12 15:07:37)
Hồ Câu Voi Con – 10h. Thứ 5. Voi con thả tiếp 42kg cá lóc nhé. Báo cáo.tối thứ 4. Đạ thả 60kg. Ho (2021-12-16 10:57:55)
Hồ Câu Voi Con – 10h. Thứ 5. Voi con thả tiếp 42kg cá lóc nhé. Báo cáo.tối thứ 4. Đạ thả 60kg. Ho (2021-12-16 10:57:55)
Shopping cart