Hồ Câu Voi Con – 10h. Thứ 3. Thả tiếp 42kg cá lóc. Lần 2. (2021-12-14 10:23:45)

10h. Thứ 3. Thả tiếp 42kg cá lóc. Lần 2.


10h. Thứ 3. Thả tiếp 42kg cá lóc. Lần 2.
Báo cáo. Tối thứ 2 đã thả 60kg cá lóc.
Rất mong Quý Cần Ủng Hộ.
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2021-12-14 10:23:45

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. Tiếp nối hơn 100kg cá Lóc của ngày thứ 5.
Hồ Câu Voi Con – 10h. Thứ 3. Thả tiếp 42kg cá lóc. Lần 2. (2021-12-14 10:23:45)
Hồ Câu Voi Con – 10h. Thứ 3. Thả tiếp 42kg cá lóc. Lần 2. (2021-12-14 10:23:45)
Shopping cart