Hồ Câu Voi Con – 10h. Thả tiếp 44kg cá lóc lần 2 nhé. (Báo cáo tối qua đã thả 60kg cá lóc To) tổn (2021-12-25 10:13:14)

10h. Thả tiếp 44kg cá lóc lần 2 nhé. (Báo cáo tối qua đã thả 60kg cá lóc To) tổn


10h. Thả tiếp 44kg cá lóc lần 2 nhé. (Báo cáo tối qua đã thả 60kg cá lóc To) tổng thả cho thứ 7 là 100kg cá lóc đã xuống hồ.
(Thứ 7 sao vắng thế)
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2021-12-25 10:13:14

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Giải hồ lure chủ nhật
Hồ Câu Voi Con – 10h. Thả tiếp 44kg cá lóc lần 2 nhé. (Báo cáo tối qua đã thả 60kg cá lóc To) tổn (2021-12-25 10:13:14)
Hồ Câu Voi Con – 10h. Thả tiếp 44kg cá lóc lần 2 nhé. (Báo cáo tối qua đã thả 60kg cá lóc To) tổn (2021-12-25 10:13:14)
Shopping cart