Hồ Câu Voi Con – 10h. Chủ nhật (19/6) thả tếp 51kg cá lóc. Tổng đã xuống hồ là 273kg cá lóc cho n (2022-06-19 10:27:03)

10h. Chủ nhật (19/6) thả tếp 51kg cá lóc. Tổng đã xuống hồ là 273kg cá lóc cho n


10h. Chủ nhật (19/6) thả tếp 51kg cá lóc. Tổng đã xuống hồ là 273kg cá lóc cho ngày chủ nhật. (Hồ chuyên cá lóc)
Hồ câu voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2022-06-19 10:27:03

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. Nối tiếp chương trình 100kg cá chép zin đã thả cho ngày thứ 4.
Hồ Câu Voi Con – 10h. Chủ nhật (19/6) thả tếp 51kg cá lóc. Tổng đã xuống hồ là 273kg cá lóc cho n (2022-06-19 10:27:03)
Hồ Câu Voi Con – 10h. Chủ nhật (19/6) thả tếp 51kg cá lóc. Tổng đã xuống hồ là 273kg cá lóc cho n (2022-06-19 10:27:03)
Shopping cart