Hồ Câu Voi Con – 100kg chép zin xuống hồ. 7h thứ 5. 1/6 (2022-06-02 07:34:12)

100kg chép zin xuống hồ. 7h thứ 5. 1/6


100kg chép zin xuống hồ. 7h thứ 5. 1/6

Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh.


2022-06-02 07:34:12

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. Sáng sơm thứ 4 ngày 9/8 thả tiếp 70kg cá chép zin và 5 khoen chép. (2023-08-08 19:24:06)
Hồ Câu Voi Con – 100kg chép zin xuống hồ. 7h thứ 5. 1/6 (2022-06-02 07:34:12)
Hồ Câu Voi Con – 100kg chép zin xuống hồ. 7h thứ 5. 1/6 (2022-06-02 07:34:12)
Shopping cart