Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Thông báo: Tạm ngưng dưỡng cá hồ cá tra. (2022-06-12 21:35:48)

Thông báo: Tạm ngưng dưỡng cá hồ cá tra.

2022-06-12 21:35:48

Thông báo: Tạm ngưng dưỡng cá hồ cá tra.

Do chuyển qua đánh 1 mặt nên hồ dưỡng cá cho ăn 1 mặt nên tạm ngưng câu 1 tuần châm thêm cá để cho ae kiếm cảm giác mạnh.

Chủ nhật tuần sau cho câu lại nha ae


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh -
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Thông báo: Tạm ngưng dưỡng cá hồ cá tra. (2022-06-12 21:35:48)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Thông báo: Tạm ngưng dưỡng cá hồ cá tra. (2022-06-12 21:35:48)
Shopping cart