Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Thông Báo siêu hot siêu bão cá (2022-06-28 22:07:17)

Thông Báo siêu hot siêu bão cá

2022-06-28 22:07:17

??Thông Báo siêu hot siêu bão cá

???Đêm trên 15 cần đánh tới 22:00
(Ae đi làm về sau 17:00 cứ vô nha)

? Ae chia sẻ bài biết giảm giá 10% giờ câu.

? Heo đầu (đeo khuyên 15kg):800k

?Cá thưởng đúng 14.00kg: 5tr
?Cá thưởng đúng 13.00kg: 3tr
?Cá thưởng đúng 12.00kg: 2tr
?Cá thưởng đúng 11.00kg: 1tr
?Cá thưởng đúng 10.00kg: 500k
?Cá thưởng đúng 9.00kg: 300k
?Cá dưới 8kg tròn số ký đổi lấy 1 thùng bia.

???Vô bắt cá chơi sổ số đi ae ơi. Đang chịu bún và cám mạnh sau 2 tuần dưỡng.

?‍♂️?‍♂️Chú ý cá treo cân thả tự do không tác động vô cân đúng tròn kg là có thưởng nha ae?‍♂️?‍♂️

?10 cần xôi 50k
?15 cần xôi 100k
?20 cần xôi 1. 50k xôi 2. 100k

???Trên 25 cần thêm giải nhất ngày hoặc nhất đêm 1 thùng bia.

??? Ae chia sẻ bài biết giảm giá 10% giờ câu.


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh -
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Thông Báo siêu hot siêu bão cá (2022-06-28 22:07:17)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Thông Báo siêu hot siêu bão cá (2022-06-28 22:07:17)
Shopping cart