Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – THÔNG BÁO: CÂU NGÀY – LẤY XÔI NGÀY (2022-04-23 23:36:06)

THÔNG BÁO: CÂU NGÀY - LẤY XÔI NGÀY

2022-04-23 23:36:06

THÔNG BÁO: CÂU NGÀY – LẤY XÔI NGÀY

?GIÁ TRỊ LÊN ĐẾN CẢ TỶ ĐỒNG

Khuyến mãi cực lớn khuyến khích cho ae cần thủ câu ca ngày vô sớm.

Thể lệ : Chỉ áp dụng cho cần thủ xuống cần trước 15 giờ chiều. Hồ tối thiểu 15 cây.
(ae xuống sau 15h chiều vẫn cân cá tính xôi bình thường nhưng không được tham gia xôi ngày)

GIẢI THƯỞNG NGÀY
(Chốt cá từ 7h sáng đến 6h chiều)

? CÁ LỚN NHẤT NGÀY: 200K
? CÁ LỚN NHÌ NGÀY: 100k

GIẢI THƯỞNG ĐÊM

?CÁ LỚN NHẤT ĐÊM:200K

(Chốt cá từ 6h chiều tới 9h tối)

?Ngoài ra xôi tiếng hàng ngày.
10 cây xôi 50k
15 cây xôi 100k
20 cây xôi 100k nhất tiếng + 50k Nhì tiếng

? Không đủ cần chủ nhật vẫn có nhất ngày 1 thùng bia

?? áp dụng cho hàng ngày
(Đối với giải ngày áp dụng cho cần thủ xuống cần trước 2h30p chiều)
(Giải đêm áp dụng cho cần thủ xuống cần trước 6h)
Hẹn gặp ae tại hồ câu Ngọc Tâm nhaaaa?


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Thiên Di (CV Lê Thị Riêng) - Sáng sớm bên em cá cứ đều đều ạ
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – THÔNG BÁO: CÂU NGÀY – LẤY XÔI NGÀY (2022-04-23 23:36:06)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – THÔNG BÁO: CÂU NGÀY – LẤY XÔI NGÀY (2022-04-23 23:36:06)
Shopping cart