Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Thánh bắt bò. Mỗi tuần thịt 1 con (2022-01-30 23:24:57)

Thánh bắt bò. Mỗi tuần thịt 1 con

2022-01-30 23:24:57

Thánh bắt bò. Mỗi tuần thịt 1 con

Hồ ngọc tâm bò ăn như chó
Cá size 22-30kgs

Tết vẫn đánh bt xuất câu không đổi.


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Thiên Di (CV Lê Thị Riêng) - Cá chiều vẫn ăn đều nha ae ơi. Mai hồ sẽ về thêm xe cá mới phục vụ ae nha (2022-03-11 18:24:36)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Thánh bắt bò. Mỗi tuần thịt 1 con (2022-01-30 23:24:57)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Thánh bắt bò. Mỗi tuần thịt 1 con (2022-01-30 23:24:57)
Shopping cart