Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Tết tư mà cá lên mạnh z e sống sao hả mí anh cần thủ ơiii. (2022-01-29 21:45:42)

Tết tư mà cá lên mạnh z e sống sao hả mí anh cần thủ ơiii.

2022-01-29 21:45:42

Tết tư mà cá lên mạnh z e sống sao hả mí anh cần thủ ơiii.

?Thu 4tr tiền cần
?Trả hơn 6tr tiền cá
Cá lên toàn hàng khủng

?Đánh xuyên tết nên ae qua bào nha?

?Bắt đầu từ ngày mai có một chút thay đổi như sau để tăng xôi lên cho ae chơi vui vẻ.

?Mỗi tiếng hồ thu thêm 10k.

?Giá cần: 150k 3 tiếng. Tiếng tiếp theo 40k

?Trên 5 cần
1️⃣Cá lớn nhất tiếng 50k

?Trên 10 cần
1️⃣Cá lớn nhất tiếng 100k
2️⃣Cá lớn nhì tiếng 50k

?Trên 15 cần
1️⃣Cá lớn nhất tiếng 150k
2️⃣Cá lớn nhì tiếng 100k

?Trên 20 cần
1️⃣Cá lớn nhất tiếng 150k
2️⃣Cá lớn nhì tiếng 100k
3️⃣Cá lớn 3 tiếng 50k

⚠️⚠️⚠️Trên 30 cần có nhất ngày 1 thùng bia


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Chủ nhật Thả tiếp 150kg cá: 100kg chép zin + 50kg cá lóc đóiChủ nhật Thả tiếp 15
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Tết tư mà cá lên mạnh z e sống sao hả mí anh cần thủ ơiii. (2022-01-29 21:45:42)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Tết tư mà cá lên mạnh z e sống sao hả mí anh cần thủ ơiii. (2022-01-29 21:45:42)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Hồ có mồi câu k qua tết a với Trần Bộ Lĩnh qua dứt bữa.

  2. Vậy 3h đầu 160k tiếng tiếp theo là 50k hã a

  3. Một câu truyện buồn ? mác

Shopping cart