Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Ngày mở lại rực rỡ cho ae cần thủ, (2021-10-05 18:38:25)

Ngày mở lại rực rỡ cho ae cần thủ,

2021-10-05 18:38:25

Ngày mở lại rực rỡ cho ae cần thủ,

Xôi chè vẫn đầy đủ cho ae nha,

Chép đầu 2-4 hnay lên rất nhiều nhưng chưa dc 1/3 lượng cá lớn mới châm nha ae,

Mai ae rảnh ghé kéo cá tiếp nha

Cảm ơn mn đã ủng hộ , mong ae ủng hộ dài dài nha,


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Đố mọi người đây là con gì..?? (2022-03-01 19:25:56)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Ngày mở lại rực rỡ cho ae cần thủ, (2021-10-05 18:38:25)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Ngày mở lại rực rỡ cho ae cần thủ, (2021-10-05 18:38:25)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Bữa sau đừng thả mới chép bú bình nữa a nhé…giật mỏi hết cả tay

  2. mong dc 1 lần câu dính chép….

  3. Đã làm thì làm cho chuẩn,hồ làm như vậy thì cần thủ bỏ hồ,làm gì có chuyện lỡ ở đây.cá là do mình chọn,nhỏ hay to mình phải biết.

  4. Hồ người ta muốn kéo cá con kg dc mình đi thả cá con thì chịu rồi

  5. Toàn cao thủ không hên nay không vô vô chắc chắn ướt mặt

  6. Trường Khang cười Cc mai tao đi chích ngừa OK ghi nhận

Shopping cart