Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Ngày mai hồ câu đài cho câu thịt lại nha ae. (2021-10-04 11:26:20)

Ngày mai hồ câu đài cho câu thịt lại nha ae.

2021-10-04 11:26:20

Ngày mai hồ câu đài cho câu thịt lại nha ae.
Chép cũ còn 500kg chép mới về 600kg. Cá chưa đủ nên ae nào tới câu 1 xuất tặng 1h nha. Mai phi và chép về tiếp nha ae
Giá không đổi.
Với ae câu trùng chỉ giá 150k/3h. Giờ tiếp theo 50k nha ae.


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Hoàng Văn Thụ - Ca tối lại lên thêm Chim Chà bá 11kg Ta nói nó to muốn xỉu luônnn...
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Ngày mai hồ câu đài cho câu thịt lại nha ae. (2021-10-04 11:26:20)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Ngày mai hồ câu đài cho câu thịt lại nha ae. (2021-10-04 11:26:20)
  1. Đang câu hết trùn, tính lại giá 130k/suất hả a

Shopping cart