Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hot hot…. cực đã. (2023-08-19 17:18:40)

Hot hot.... cực đã.

2023-08-19 17:18:40

Hot hot…. cực đã.

Cả dàn cá săn hàng châm vô hồ đài.
Sương sương 20 em trắm đen. 1 tấn chép.

Thả hơn 300kg cho ae chơi.

Ae qua câu nha. Cá săm hàng dư k biết bỏ đâu nên thả cho ae câu luôn.

Giá câu 220k 1 xuất tiếng tiếp 50k nha ae.

Ngày mai chủ nhật mới thả cá đặc biệt xôi 10 cây 100k nha ae. 15 cây xôi thêm 1 cục 50k nha.

Trắm đen dư thả cho ae câu cảm giác cá lên cân thịt như chép thường nha ae. Cá trăm đen không cho đem về. Ae đem về cân lại chỉ 60k 1kg

Ngoài ra t2 hồ CÁ TRA nghỉ 1 hôm sàn cá trê đánh chuyên tra và hồ săn hàng chuyên Trê nha ae ơi


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh -
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hot hot…. cực đã. (2023-08-19 17:18:40)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hot hot…. cực đã. (2023-08-19 17:18:40)
Shopping cart