Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hồ Ngọc Tâm xin thông báo: (2022-06-18 19:49:38)

Hồ Ngọc Tâm xin thông báo:

2022-06-18 19:49:38

Hồ Ngọc Tâm xin thông báo:
________________________
Do tình hình mới chuyển qua câu một mặt cá trong hồ máy chưa ổn định được cho lên hồ máy chưa mở lại được vào ngày mai Hồ máy sẽ mở cửa vào CN tuần sau ạ? Rất mong ae thông cảm Hẹn gặp ae vào CN tuần sau nhaaaaa?


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh -
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hồ Ngọc Tâm xin thông báo: (2022-06-18 19:49:38)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hồ Ngọc Tâm xin thông báo: (2022-06-18 19:49:38)
ngan.lehuu
Shopping cart