Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hồ câu cá thịt bão cá. Tán sml chủ hồ (2022-04-29 22:04:13)

Hồ câu cá thịt bão cá. Tán sml chủ hồ

2022-04-29 22:04:13

Hồ câu cá thịt bão cá. Tán sml chủ hồ

57 con cá.
1 con bò
1 con 12kg
8 con hàng 9

Hồ đang chịu cám, cháo bún

Đặc biệt: nổ bánh mì. Ae vô bào lẹ
Ngày nào cũng lên trên 40 em.

Ae lưu ý bánh mì chỉ đánh bánh mì zin không nhúng nước hay tẩm hóa chất trước
Ae nào móc khô đánh zin được thì mình hãy đem bánh mì vô nhaz. Còn e không cho nhúng nước hay tẩm trước.Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Chúc mừng em , khách mới zô lên tra 5,5 ký (2021-04-05 17:07:56)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hồ câu cá thịt bão cá. Tán sml chủ hồ (2022-04-29 22:04:13)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Hồ câu cá thịt bão cá. Tán sml chủ hồ (2022-04-29 22:04:13)
Shopping cart