Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Ekip hùng hậu khi ae bão cá (2021-10-26 21:35:44)

Ekip hùng hậu khi ae bão cá

2021-10-26 21:35:44

Ekip hùng hậu khi ae bão cá
Cá phi lên có gần 50kg ah
Hồ tra cá lên mạnh hồ đài thì ai cũng trên 5kg
Em phải làm saoooo


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Nông Trại Dê - THÔNG BÁO: (2021-04-27 10:36:14)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Ekip hùng hậu khi ae bão cá (2021-10-26 21:35:44)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Ekip hùng hậu khi ae bão cá (2021-10-26 21:35:44)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Mai tính vô mà Tên Boo câu hết rồi chắc mai ở nhà quá

  2. Lại đi phụ kéo rộng rồi

  3. Thấy chưa đến 35kg nữa mà bảo 48kg vậy a

  4. nhậu chi ko biết…để ko đi câu dc….hờn trách con đò

  5. Chưa tới 35 ký mà bảo 48 ký,lựu đạn cũng vừa thôi,quăng quá đấy

Shopping cart