Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Chúc mừng ae cần thủ ngày hôm nay téc nách (2022-01-02 23:57:36)

Chúc mừng ae cần thủ ngày hôm nay téc nách

2022-01-02 23:57:36

Chúc mừng ae cần thủ ngày hôm nay téc nách

Xôi chè đầy đủ, nhất tiếng 100k nhì tiếng 50k
Giá cần chỉ 120k 3 tiếng

Bia cá lớn nhất ngày
Bia cho cần thủ lock bốc thăm may may mắn của ngày

1 ngày lên 7 con cá 9-11kg
Cá size bự lên nhiều.
Cá lên chủ hồ trả tiền sml luôn.

Heo 13.5kg: 2tr5
Heo 14.0kg: 7tr5

Bò thả dc 2 tuần rồi vô bắt thôi ae.

Cá chép lên gần 1 tạ ???


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - 10 ký lãnh xôi nha ae! (2021-04-16 20:06:16)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Chúc mừng ae cần thủ ngày hôm nay téc nách (2022-01-02 23:57:36)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Chúc mừng ae cần thủ ngày hôm nay téc nách (2022-01-02 23:57:36)
Shopping cart