Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Chơi lễ siêu hấp dẫn tại Hồ câu cá Tra Ngọc Tâm (2022-04-30 22:51:25)

Chơi lễ siêu hấp dẫn tại Hồ câu cá Tra Ngọc Tâm

2022-04-30 22:51:25

Chơi lễ siêu hấp dẫn tại Hồ câu cá Tra Ngọc Tâm

?? Heo 14.75kg: 2tr3

Nhất ngày 1 thùng bia
Cá chốt lúc 18h00.
Xuống cần trước 18h00 1phut mà lên cá vẫn được tính xôi và giải ngày.

Từ 15h trên mặt hồ có 15 cây sẽ có nhì ngày 100k

10 cây xôi 50k
15 cây xôi 100k
20 cây xôi 100k và 50k

Ngày hôm nay lên 57 con cá.
Cá lên toàn hàng 6-10kg là chủ yếu. Bao kéo cảm giác

Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Cá lên toàn hàng khủng (2022-02-28 22:17:12)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Chơi lễ siêu hấp dẫn tại Hồ câu cá Tra Ngọc Tâm (2022-04-30 22:51:25)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Chơi lễ siêu hấp dẫn tại Hồ câu cá Tra Ngọc Tâm (2022-04-30 22:51:25)
ngan.lehuu
Shopping cart