Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Châm hơn 500kg cá trê zin cho ae bắt hồ mới nha ae ơi. (2023-08-24 12:51:07)

Châm hơn 500kg cá trê zin cho ae bắt hồ mới nha ae ơi.

2023-08-24 12:51:07

Châm hơn 500kg cá trê zin cho ae bắt hồ mới nha ae ơi.

Hồ chuyên trê chỉ 140k 3 tiếng tiếng tiếp 30k cá thu 15k 1kg

Ae vô bắt lẹ nha. Hồ mới cho câu luôn rồi đó.


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Anh em câu đài có nóng thì nói e chứ đừng vô hồ em tập bơi nha
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Châm hơn 500kg cá trê zin cho ae bắt hồ mới nha ae ơi. (2023-08-24 12:51:07)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Châm hơn 500kg cá trê zin cho ae bắt hồ mới nha ae ơi. (2023-08-24 12:51:07)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Câu cá phi ngày bao nhiu vậy b

  2. Cá trê giá xuất nhiêu vậy a

Shopping cart