Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Bể đầu chủ hồ nữa rồi. Thông báo Hồ Đài Bắt đầu từ ngày mai Hồ Đài đổi giá 150k (2021-12-17 23:09:28)

Bể đầu chủ hồ nữa rồi. Thông báo Hồ Đài Bắt đầu từ ngày mai Hồ Đài đổi giá 150k

2021-12-17 23:09:28

Bể đầu chủ hồ nữa rồi. Thông báo Hồ Đài Bắt đầu từ ngày mai Hồ Đài đổi giá ?150k 3 tiếng tiếng tiếp theo 50k ?Cá chép châm từ 1-3kg ?Châm cá t6 hàng tuần ?Ngày mai về 500kg size 1.5-2.5kg 500kg chép bay 25 củ k biết bao lâu ms đủ vốn ?
Câu cá giải trí tăng cảm giác nha ae.


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh - Lên liền lúc 2 con đầu 8 và đầu 10 nha ae! (2021-04-14 16:07:22)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Bể đầu chủ hồ nữa rồi. Thông báo Hồ Đài Bắt đầu từ ngày mai Hồ Đài đổi giá 150k  (2021-12-17 23:09:28)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Bể đầu chủ hồ nữa rồi. Thông báo Hồ Đài Bắt đầu từ ngày mai Hồ Đài đổi giá 150k (2021-12-17 23:09:28)
ngan.lehuu
Shopping cart