Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Bắt đầu từ mai đánh đến 22:00 nha ae (2022-06-29 22:47:30)

Bắt đầu từ mai đánh đến 22:00 nha ae

2022-06-29 22:47:30

Bắt đầu từ mai đánh đến 22:00 nha ae

Ae nào làm về 7h ghé quất 1 xuất cũng oke

Hồ có gần 7 tấn cá ae bắt hoài k hết.

Cứ đem cám vs bún vô 1 cục 1 con.

Sau 2 tuần đói meo giờ ae đem cám vô ăn như lúa được mùa.Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. (2021-10-08 08:58:04)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Bắt đầu từ mai đánh đến 22:00 nha ae (2022-06-29 22:47:30)
Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Bắt đầu từ mai đánh đến 22:00 nha ae (2022-06-29 22:47:30)
Shopping cart