Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo lý Ngư tối 9/11: (2021-11-09 21:26:42)

Thông báo lý Ngư tối 9/11:


2021-11-09 21:26:42

Thông báo lý Ngư tối 9/11:

Heo nay tăng nhẹ, đạt trong lượng 1.220.000 đồng.

Hồ rộng hơn, cá không còn chỗ dựa, nên lượng cá lên đều hồ, cải thiện đáng kể đạt bình quân trên 5kg/cần.

Anh Đại 9kg
Anh Cường 7kg
Anh Thắng 7kg
Anh Bi, Cuong Nguyen, Anh Thắng, anh Hùng…. 5kg

Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Chúc mừng anh khách sáng nay lên heo hơn 4kg (2021-04-20 11:17:33)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo lý Ngư tối 9/11: (2021-11-09 21:26:42)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo lý Ngư tối 9/11: (2021-11-09 21:26:42)
Shopping cart