Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư: Hôm nay cá tiếp tục ăn nhiệt, 6/8 cần đạt 5kg trở lên, trong đ (2021-10-29 21:06:56)

Thông báo Lý Ngư: Hôm nay cá tiếp tục ăn nhiệt, 6/8 cần đạt 5kg trở lên, trong đ


2021-10-29 21:06:56

Thông báo Lý Ngư: Hôm nay cá tiếp tục ăn nhiệt, 6/8 cần đạt 5kg trở lên, trong đó có 4 cần đạt 8kg trở lên. Từ mai hồ bắt đầu thả heo, heo 3kg, khởi điểm 500k, câu cần dưới 4.5m, tự bắt. Mỗi cần thủ góp nuôi heo 30k/cần (tùy chọn), cuối mỗi ngày hồ sẽ thông báo cân nặng heo. Chúc các cần thủ cuối tuần vui vẻ.?

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Cá Giải Trí Út Lệ - Út Lệ thả 1 Tấn cá Chép lần 2
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư: Hôm nay cá tiếp tục ăn nhiệt, 6/8 cần đạt 5kg trở lên, trong đ (2021-10-29 21:06:56)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư: Hôm nay cá tiếp tục ăn nhiệt, 6/8 cần đạt 5kg trở lên, trong đ (2021-10-29 21:06:56)
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
Shopping cart