Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 9/12: (2021-12-09 08:36:01)

Thông báo Lý Ngư 9/12:


2021-12-09 08:36:01

Thông báo Lý Ngư 9/12:
Heo chép hôm nay 2.730.000 đồng.

Cá ăn nhiệt, bình quân đạt trên 5kg/cần. Các cần thủ nổi bật:
– Anh Nghĩa 16 kg chép
– Anh Thuân 16 kg chép phi
– Anh Đại 9 kg chép phi

Cám ơn các cần thủ ủng hộHồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - NGÀY TRI ÂN
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 9/12: (2021-12-09 08:36:01)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 9/12: (2021-12-09 08:36:01)
  1. Lại là a Nghia kkk nhớ có 2con mà tak

Shopping cart