Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 8/12: Heo chép nay đạt 2.730.000 đồng. 3 ngày qua hồ vẫn duy tr (2021-12-08 10:11:39)

Thông báo Lý Ngư 8/12: Heo chép nay đạt 2.730.000 đồng. 3 ngày qua hồ vẫn duy tr


2021-12-08 10:11:39

Thông báo Lý Ngư 8/12: Heo chép nay đạt 2.730.000 đồng. 3 ngày qua hồ vẫn duy trì lượng cá ăn ổn định, các cần thủ duy trì phong độ ổn định như: Anh Nghĩa ngày 13kg, ngày 12kg chép
Anh Bi 10kg chép
Anh Thuận 10kg chép
Chú Hiển 8kg chép
Anh Hòa, Anh Thắng 8kg chép phi…. Cảm ơn các cần thủ đã ủng hộ ???

Hồ Câu Lý Ngư

Xem thêm  Hồ Câu Lý Ngư - Vẫn là mua 5 tặng 1 mua 10 tặng 2 . Mời các cụ .
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 8/12: Heo chép nay đạt 2.730.000 đồng. 3 ngày qua hồ vẫn duy tr (2021-12-08 10:11:39)
Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 8/12: Heo chép nay đạt 2.730.000 đồng. 3 ngày qua hồ vẫn duy tr (2021-12-08 10:11:39)
ngan.lehuu
Shopping cart